ID bài viết : S500061015 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Tại sao flash đánh sai khi sử dụng flash không dây (wireless flash)?

Flash đánh sai khi sử dụng flash không dây (wireless flash).

    Trong ít trường hợp flash có thể đánh sai khi tín hiệu đèn không đạt đến thiết bị do các yếu tố như vị trí của thiết bị flash không dây được lắp đặt. Trong trường hợp này, hãy thay đổi vị trí cài đặt của thiết bị flash không dây hoặc thay đổi thiết lập kênh không dây trong thiết lập tự chọn của thiết bị để ngăn tình trạng flash đánh sai.