ID bài viết : S500060998 / Sửa lần cuối : 05/07/2011

Thuật chụp ảnh flash không dây (wireless flash photography) HVL-F43AM với kiểm soát tỉ lệ ánh sáng (lighting ratio control) là gì?

Về thuật chụp ảnh flash không dây (wireless flash photography) HVL-F43AM với kiểm soát tỉ lệ ánh sáng.

    Đây là chức năng dành cho thuật chụp ảnh không dây với sự khác nhau trong đầu ra flash (kiểm soát tỉ lệ ánh sáng) giữa bộ điều khiển flash gắn trên máy ảnh và điều khiển flash từ xa thiết lập - tắt máy ảnh.

    Chỉ cần thiết lập tỉ lệ chiếu sáng mong muốn trên HVL-F43AM gắn trên máy ảnh, có thể thực hiện kiểm soát tỉ lệ ánh sáng cho 3 nhóm thiết bị flash (bao gồm flash gắn trên máy ảnh).