ID bài viết : S500061000 / Sửa lần cuối : 04/07/2011

Tôi có thể sử dụng đèn flash khi trời mưa không?

Sử dụng đèn flash khi trời mưa.

    Sản phẩm đèn flash này được thiết kế để chông bụi và ẩm chứ không được thiết kế chống thấm nước và chống bùn.Vì vậy, chúng tôi không bảo đảm cho việc sử dụng đèn flash khi trời mưa.