ID bài viết : S500060996 / Sửa lần cuối : 05/07/2011

Có thể sử dụng máy ảnh nào với kỹ thuật chụp flash không dây (wireless flash photography) với kiểm soát tỉ lệ ánh sáng (lighting ratio control)?

Thắc mắc về máy ảnh có thể sử dụng với kỹ thuật chụp flash không dây (wireless flash photography) và kiểm soát tỉ lệ ánh sáng (lighting ratio control).

    Có thể sử dụng DSLR-A900, DSLR-A850 và DSLR-A700.