ID bài viết : S500061005 / Sửa lần cuối : 30/06/2011

Phạm vi của độ dài tiêu cự (góc nhìn) mà đèn flash có thể đạt tới là gì?

Phạm vi của độ dài tiêu cự (góc nhìn) mà đèn flash có thể đạt tới .

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đèn flash bao phủ phạm vi của độ dài tiêu cự từ 24mm đến 105mm, và từ 15mm khi sử dụng panel rộng tích hợp. Với chức năng điều khiển zoom tự động, đèn flash tự động cung cấp độ bao phủ flash tối ưu theo độ dài tiêu cự.