ID bài viết : S500060955 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

DLNA là gì?

Về DLNA.

    DLNA là chữ viết tắt của Digital Living Network Alliance. Chức năng DLNA đảm bảo cho việc kết nối và chia sẻ âm nhạc giữa các thiết bị kỹ thuật số A/V và máy tính qua kết nối mạng tại nhà.