ID bài viết : S500060779 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

60i và 60p của định dạng ghi phim AVCHD 60i/60p là gì?

Về 60i và 60p của định dạng ghi phim AVCHD 60i/60p.

    60i ghi lại 60 khung hình mỗi giây bằng cách dùng hệ thống quét đan xen, và 60p ghi lại 60 khung hình mỗi giây bằng cách dùng hệ thống quét lũy tiến. Khi AVC HD 28M (PS) được thiết lập, phim được ghi lại với 60p. Nếu không, chúng được ghi lại với 60i. 60i được khuyến nghị cho việc ghi bình thường.

    Hệ thống quét đan xen đọc luân phiên các dòng số chẵn và số lẻ. Trong khi đó, hệ thống quét lũy tiến đọc đồng thời các dòng số chẵn và số lẻ, do vậy hệ thống này có lượng thông tin gấp đôi trong mỗi đơn vị thời gian so với hệ thống quét đan xen.