ID bài viết : 00074821 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi có thể tải phim đã quay với định dạng AVCHD bằng iMovie của máy Mac?

  Người dùng có thể tải phim sử dụng chương trình iMovie phiên bản '08/ Mac OS X v10.6.7 hay các phiên bản mới hơn.
  Phần mềm iMovie (bản 10 hay mới hơn) và hệ điều hành Mac OS X v10.9 cần tải phim AVCHD ở dạng 50p/60p (PS mode).

  Hãy ghé thăm iMovie Supported Cameras để biết thêm thông tin về sự tương thích của máy ảnh và iMovie.
  http://help.apple.com/imovie/10/cameras/en/index.html


  Người dùng có thể tải phim sử dụng chương trình iMovie phiên bản '08/ Mac OS X v10.6.7 hay các phiên bản mới hơn.
  Phần mềm iMovie (bản 10 hay mới hơn) và hệ điều hành Mac OS X v10.9 cần tải phim AVCHD ở dạng 50p/60p (PS mode).

  Hãy ghé thăm iMovie Supported Cameras để biết thêm thông tin về sự tương thích của máy ảnh và iMovie.
  http://help.apple.com/imovie/10/cameras/en/index.html