ID bài viết : S500059582 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Phần mềm biên tập AVCHD của bên thứ ba cho máy ảnh Cyber-shot hoặc alpha là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phần mềm biên tập AVCHD của bên thứ ba cho máy ảnh Cyber-shot hoặc α.
Sự khước từ:
  • Danh sách này chủ yếu dựa trên thông tin được trình bày trên trang web của từng nhà cung cấp phần mềm, cùng với việc kiểm tra hoạt động của Sony cho một số phần mềm, và Sony không đảm bảo hiệu suất của mỗi phần mềm.
  • Đối với các chức năng và hoạt động của phần mềm, vui lòng liên hệ với mỗi nhà cung cấp phần mềm.
  • Tình trạng sẵn có và chức năng của phần mềm có thể khác tùy theo các quốc gia hoặc khu vực. Vui lòng kiểm tra trang web địa phương cho từng phần mềm hiện có trong khu vực của bạn.

Tham khảo URLs

Để biết thêm chi tiết về các phần mềm được liệt kê, vui lòng tham khảo các trang web sau của mỗi nhà cung cấp phần mềm.

Ghi chú:

  • Tương thích: O
  • Không tương thích: - 

Theo tháng 6 năm 2010

Nhà cung cấp

Phần mềm

Nội dung
AVCHD

Biên tập AVCHD

Tạo đĩa

DVD

AVCHD

BD

Sony

Vegas Movie Studio 9 Platinum O O O - O
Adobe Premiere Elements 8 O O O - O
Adobe Premiere Pro CS4 (for Win/Mac) O O O - O
Avid Pinnacle Studio Ultimate Ver.14 O O O O O
Corel Digital Studio 2010 O O O O -
Grass  Valley Edius 5 O O O O *1 O *1

*1 Được hỗ trợ với phần mềm tạo đĩa Corel DVD MovieFactory

Cách tìm phần mềm tương thích

  • Tìm kiếm các miêu tả như “works with AVCHD cameras” trên các tính năng, và kiểm tra xem “AVCHD format” hoặc “M2TS file” có được liệt kê như định dạng nhập/xuất không.
  • Để tạo đĩa AVCHD, kiểm tra các định dạng hỗ trợ của tính năng tạo đĩa DVD.