ID bài viết : S500060471 / Sửa lần cuối : 28/02/2011

Có thể sạc pin ở nước ngoài được không?

    Sạc pin ở nước ngoài.

    Có thể. Bộ sạc pin có thể được sử dụng trong bất kỳ quốc gia / khu vực nào khi nguồn điện AC từ 100V đến 240V, 50/60Hz. Tùy thuộc vào việc thiết kế các ổ cắm trên tường, có thể cần đến adaptor đầu cắm AC. Hãy hỏi các cơ quan du lịch hoặc các bộ phận có liên quan về việc thiết kế các ổ cắm ở nơi bạn đến.

    Xin vui lòng không sử dụng bộ biến áp điện (bộ chuyển đổi khi đi du lịch), vì có thể gây hư hỏng.