ID bài viết : S500056618 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sạc pin lithium ion khi nó vẫn chưa hết pin không?

Sạc pin ion lithium khi nó vẫn chưa hết pin

    Có. Có thể sạc pin lithium ion dù cho nó không hoàn toàn hết.