ID bài viết : S500060417 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao màu sắc của hình ảnh chụp bằng đèn flash trông không tự nhiên?

Màu sắc của hình ảnh chụp bằng đèn flash trông không tự nhiên.

    Máy ảnh điều khiển cân bằng trắng và điều chỉnh tông màu của chủ thể và phông nền phụ thuộc vào sự phơi sáng của đèn flash.
    Do đó, nếu chủ thể di chuyển, màu sắc của hình ảnh có thể bị thay đổi phần nào.

    Khi chụp bằng đèn flash, chúng tôi khuyến nghị nên giữ chủ thể ở trạng thái tĩnh nếu có thể.