ID bài viết : S500059885 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hình ảnh có độ tái tạo màu kém?

Các hình ảnh có màu xanh, màu da cam, màu vàng hoặc đỏ nhạt - có độ tái tạo màu kém

    Màu có thể không được tự nhiên khi chụp trong một điều kiện ánh sáng môi trường xung quanh nhất định nếu bạn không thiết lập máy quay phim về độ cân bằng trắng thích hợp trong trường hợp này. Thông thường, sử dụng Auto White Balance (AWB) - Cân bằng trắng tự động sẽ tạo ra màu sắc tốt cho ảnh chụp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn nên xem xét việc sử dụng một trong các thiết lập cân bằng trắng thích hợp nhất với môi trường mà bạn đang chụp.

    Thay cho việc sử dụng AWB, bạn có thể điều chỉnh giá trị nhiệt độ màu bằng tay. Giảm giá trị nhiệt độ màu trên máy quay phim sẽ làm cho hình ảnh trông xanh và dịu hơn. Tăng giá trị nhiệt độ màu cho hình ảnh có trông ấm hơn, có màu da cam hoặc màu đỏ.

    Chú ý: Danh sách thiết lập cân bằng trắng và thông tin về cách thức điều chỉnh nhiệt độ màu hiện có trong hướng dẫn sử dụng.