ID bài viết : S500060699 / Sửa lần cuối : 01/04/2011

Cách khắc phục như thế nào nếu màu sắc hình ảnh trông không được tự nhiên?

Màu sắc hình ảnh trông không được tự nhiên.

    Máy ảnh tự động điều chỉnh cân bằng trắng và bạn cũng có thể điều chỉnh tông màu bằng cách thiết lập White Balance sang Daylight, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, v.v, tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng xung quanh.

    Vài tông màu của hình ảnh hiển thị trên màn hình LCD có thể được làm hơi nổi bật phụ thuộc vào máy ảnh hay điều kiện chụp.

    Nếu lỗi vẫn còn, máy ảnh có thể cần được sửa chữa.