ID bài viết : S500059942 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sau khi copy tập tin, không thể xác nhận hình ảnh đã copy trên màn hình LCD của máy tính, ngay cả khi thẻ đã được lắp trong máy ảnh. Tại sao lại như vậy?

Sau khi copy tập tin, không thể xác nhận hình ảnh đã copy trên màn hình LCD của máy quay phim ngay cả khi thẻ đã được lắp vào máy ảnh.

    Nếu tập tin nguồn không tương thích với định dạng DCF, tập tin nguồn không trở thành một định dạng DCF ngay cả sau khi copy. Có thể xem được các hình ảnh đã copy trên máy ảnh bằng cách chuyển đổi tập tin nguồn sang định dạng DCF hoặc chuyển đổi tập tin sang định dạng DCF sau khi copy tập tin.