ID bài viết : 00135167 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Tại sao thông báo "The current language is not supported by the Device Driver Installation Wizard. Contact the vendor that provided you this package."xuất hiện trong khi đang cài đặt trình điều khiển?

  Thông báo sau đây xuất hiện trong khi đang cài đặt trình điều khiển (driver).
  The current language is not supported by the Device Driver Installation Wizard. Contact the vendor that provided you this package.


  Vui lòng cài đặt trình điều khiển bằng cách dùng các tập tin đã tải về hoặc CD-ROM đi kèm.

  <1> Sử dụng trình điều khiển tải về từ internet
  Vui lòng chọn trình điều khiển mới nhất từ trang hỗ trợ* và cài đặt nó với cùng với sách hướng dẫn.
  *  Vui lòng nhấp vào đây đối với trình điều khiển

  <2> Sử dụng CD-ROM đi kèm
  Đối với Windows XP
  1.  Bật máy tính và khởi động Windows.
  2.  Kết nối máy tính và máy in bằng cáp USB thương mại USB cable. (không đi kèm)
  3.  Bật máy in, khi thông báo Found New Hardware xuất hiện trên thanh công cụ màn hình máy tính của bạn.
  *  Nếu máy in đã được bật trước khi kết nối máy tính ở [2], thông báo tương tự xuất hiện khi kết nối với máy tính.
  4.  Found New Hardware Wizard tự động bật, vì vậy lắp CD-ROM đi kèm vào ổ đĩa máy tính.
  5.  Trình điều khiển tự động tìm kiếm và cài đặt.
  *  Khi máy tính của bạn kết nối với internet và bạn chọn Install the software automatically [Recommended] ở [4] mà không lắp đĩa CD-ROM, bạ ncos thể tải trình điều khiển từ Windows Update.
  6.  Khi thông báo Completing the Found New Hardware Wizard Sony DPP-FP60/70/90 xuất hiện, nhấp Finish.

  Đối với Windows Vista
  1.  Bật máy tính và khởi động Windows.
  2. Kết nối máy tính và máy in bằng cáp USB thương mại USB cable. (không đi kèm)
  3.  Bật máy in, khi thông báo Found New Hardware appears xuất hiện trên thanh công cụ màn hình máy tính của bạn, nhấp vào Locate and install driver software (khuyến khích).
  Nếu cửa sổ thông báo hỏi bạn có tiếp tục không, nhấp vào Continue.
  * Nếu máy in đã được bật trước khi kết nối máy tính ở [2], thông báo tương tự xuất hiện khi kết nối với máy tính.
  4. Từ đây, thực hiện tương tự như bước [4] của phần "Đối với Windows XP"