ID bài viết : S500060705 / Sửa lần cuối : 01/04/2011

Có thể phát lại loại định dạng tập tin nào?

Loại định dạng tập tin có thể phát lại được.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra định dạng tập tin bạn muốn phát trong sách hướng dẫn kèm theo bằng máy ảnh mà bạn đã quay video.

Các video sau được khung ảnh hỗ trợ.

MPEG-4 AVC/H.264
Phần mở rộng: mp4, mts
Mẫu (Profile): Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Mức độ: 4 hay thấp hơn
Độ phân giải: Tối đa 1920×1080
Định dạng âm thanh: Dolby Digital, AAC

MPEG-4 Visual
Phần mở rộng: mp4
Mẫu (Profile): Simple Profile, Advanced Simple Profile
Mức độ: 6 hay thấp hơn (Simple Profile), 4 hay thấp hơn (Advanced Simple Profile)
Độ phân giải: Tối đa 1280×720 (Simple Profile), Tối đa 720×576 (Advanced Simple Profile)
Định dạng âm thanh: AAC-LC

MPEG-1 Video
Phần mở rộng: mpg
Độ phân giải: Tối đa 640×480
Định dạng âm thanh: MPEG-1 Audio Layer 2

Motion JPEG
Phần mở rộng: mov, avi
Độ phân giải: Tối đa 640×480
Định dạng âm thanh: Linear PCM, μ-law, IMA-ADPCM
Bit rate: Tối đa 24Mbps
Tốc độ khung hình: Tối đa 30p/60i
Kích thước tập tin: Tối đa 2GB
Thời gian phát lại: Tối đa 2 giờ

Lưu ý:
  • Không thể phát lại các tập tin video nếu cả kích thước dọc hoặc ngang lớn hơn kích thước tối đa.
  • Không thể phát lại các tập tin video được bảo vệ bản quyền.
  • Quá trình hoạt động của các tập tin video nêu trên có thể không được đảm bảo.
  • Khi phát lại video, khung hình có thể dừng lại phụ thuộc vào tập tin video quay lại hay tốc độ truyền của thẻ nhớ. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo mục"Đặc điểm kỹ thuật (Specifications)" trong "Hướng dẫn sử dụng (Manual)".)