ID bài viết : 00153033 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Lỗi: Không có nội dung có thể phát lại được của mục này trong cùng thư mục.

Lỗi: Không có nội dung có thể phát lại được của mục này trong cùng thư mục.

  Thông báo này xuất hiện khi không có nội dung có thể phát lại ở hạng mục được lựa chọn hiện tại.
  Vui lòng chọn đúng mục để phát lại tập tin của bạn.

  • Chọn Video để phát lại tập tin video (.mpg, .mov, và vv...).
  • Chọn mục Music để phát lại tập tin nhạc (.mp3, .wma, và vv...).
  • Chọn mục Photo để phát lại tập tin ảnh (.jpg, .png, và vv...).

  Để biết chi tiết về những tập tin có thể được phát lại, hãy tham khảo sách hướng dẫn đã được cung cấp kèm theo sản phẩm.