ID bài viết : S500059699 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Kính 3D có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiều người dùng khác nhau không?

Điều chỉnh kính 3D để phù hợp với nhiều người dùng khác nhau.

  Kính TDG-BR100 có ba điều chỉnh dễ dàng sau::
  1. Nút trượt nằm trên mặt trong của kính, có thể được sử dụng để tăng hoặc giảm chiều rộng của kính.
   /support/attachments/406505/png62183.png
  2. Điều chỉnh vòng mũi cho vừa vặn và thoải mái.   /support/attachments/406505/png62183.png

  3. Uốn cong gọng kính cho vừa vặn và thoải mái.
   /support/attachments/406505/png62183.png