ID bài viết : S500059700 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Nội dung có thể không phải được ghi dưới dạng 3D vẫn được xem trên TV 3D không?

Thông tin về xem nội dung mà không được ghi lại dưới dạng 3D trên một TV 3D.

    TV 3D Sony ®  có thể hiển thị Độ nét tiêu chuẩn (SD) và Độ nét cao (HD) trong định dạng hình ảnh 2D tiêu chuẩn hoặc bằng cách sử dụng chức năng mô phỏng 3D bạn có thể xem bình thường hình ảnh (2D) theo kiểu 3D.

    Ghi Chú:

    1. Chức năng mô phỏng 3D chuyển đổi hình ảnh được tạo ra trong 2D (như nội dung cá nhân được ghi lại với một máy quay phim kỹ thuật số Handycam ® hoặc máy ảnh kỹ thuật số Cyber-shot®) vào hình ảnh với hiệu ứng 3D quasi.
    2. Một số nội dung video 2D có thể không sản xuất một hiệu ứng với chức năng 3D.Trong trường hợp này tắt tính năng 3D và xem nội dung trong các định dạng 2D.
    3. Chức năng mô phỏng 3D chỉ có thể cung cấp một sự chuyển đổi kiểu quasi và không biến đổi hoàn toàn hình ảnh 2D thành hình ảnh 3D .