ID bài viết : S500059627 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hệ thống đo độ sáng ở chế độ kính ngắm giống như trong chế độ xem Live phải không?

Hệ thống đo độ sáng ở chế độ kính ngắm giống như trong chế độ Live view.

    Trong chế độ kính ngắm, độ sáng được đo bằng một đoạn SPC 40 mẫu rỗ tổ ong. Trong chế độ xem Live, độ sáng được đo bằng cách chia màn hình thành 1.200 phân đoạn bằng cách sử dụng bộ cảm biến hình ảnh cho xem Live. Sử dụng cảm biến hình ảnh cho xem Live cung cấp thông tin màu sắc tốt hơn và độ phân giải màu sắc.