ID bài viết : S500059495 / Sửa lần cuối : 14/03/2011

Có thể sử dụng Hub USB để kết nối chức năng Wi-Fi và các thiết bị khác cùng một lúc được không?

Sử dụng Hub USB để kết nối chức năng Wi-Fi  và các thiết bị khác cùng một lúc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không được. Sony không thể đảm bảo quá trình hoạt động với Hub USB. Điều đó không được khuyến khích.