ID bài viết : S500059495 / Sửa lần cuối : 14/03/2011

Có thể sử dụng Hub USB để kết nối chức năng Wi-Fi và các thiết bị khác cùng một lúc được không?

Sử dụng Hub USB để kết nối chức năng Wi-Fi  và các thiết bị khác cùng một lúc.

    Không được. Sony không thể đảm bảo quá trình hoạt động với Hub USB. Điều đó không được khuyến khích.