ID bài viết : 00146850 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Có thể sử dụng những kênh nào trong kết nối Wi-Fi (dải 2.4GHz) để kết nối với Điểm truy cập hoặc Bộ định tuyến không dây?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sẵn có từ 1ch đến 13ch.

LƯU Ý: 12ch và 13ch khả dụng tùy thuộc vào mẫu Tivi, phiên bản phần mềm của Tivi và khu vực.

Để giảm nhiễu từ các thiết bị khác, chúng tôi khuyên bạn nên đặt kênh của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập thành Auto (Tự động).

Nếu Tivi của bạn là thiết bị duy nhất không thể kết nối với bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, cài đặt kênh của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập có thể đã được đặt ở 12ch hoặc 13ch. Trong trường hợp này, hãy chọn một kênh khác. Để giảm nhiễu từ các thiết bị khác, bạn nên đặt cài đặt kênh ở 1, 6 hoặc 11ch.

LƯU Ý: Để biết thông tin chi tiết về cách đặt kênh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập.