ID bài viết : 00106688 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Không có âm thanh từ loa không dây SWF-BR100 khi thiết bị USB được kết nối khi sử dụng USB hub

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kết nối thiết bị USB từ TV qua USB hub không được khuyến nghị và không được hỗ trợ, chỉ báo điện trên loa sẽ có ánh sáng đỏ. Để giải quyết điều đó, hãy kết nối trực tiếp thiết bị vào cổng USB của TV

Nếu vấn đề không thể được khắc phục sau khi thực hiện theo hướng dẫn xử lý sự cố, Vui lòng mang đến dịch vụ sữa chữa.