ID bài viết : S500059151 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao Removable Disk không xuất hiện trong My Computer khi kết nối máy quay với máy tính Windows bằng cáp USB?

Removable disk không xuất hiện trong My Computer sau khi kết nối máy quay với máy tính Windows bằng cáp USB.

  Đó có nghĩa máy quay không được nhận diện đúng bởi máy tính. Hãy kiểm tra hoặc thử như sau.
  • Kiểm tra nếu cáp USB được cắm đúng vào cổng của máy quay và máy tính.
  • Ngắt kết nối các thiết bị USB khác (ngoại trừ chuột và bàn phím) từ máy tính. Nếu các thiết bị khác được kết nối, máy quay có thể không được nhận diện đúng.
  • Nếu máy tính của bạn có nhiều cổng USB, thử kết nối sang cổng USB khác. Một vài máy tính có bộ điều khiển USB khác nhau cho mỗi cổng. Trong trường hợp này, kết nối sang cổng khác có thể giải quyết vấn đề.
  • Kết nối cáp USB trực tiếp sang cổng USB của máy tính. Nếu bạn dùng bộ chia USB giữa máy quay và máy tính, máy quay có thể không được nhận diện đúng.
  • Nếu màn hình USB SELECT hiển thị trên màn hình LCD của máy quay, chọn tùy chọn mong muốn (DISC BURN*, USB CONNECT hoặc DOWNLOAD MUSIC). Nếu màn hình USB SELECT không xuất hiện, hãy ngắt kết nối và kết nối lại cáp USB. 


  Nếu vấn đề trên vẫn còn, có thể có lỗi với máy quay, cáp hoặc máy tính.


  Lưu ý: * Để sử dụng chức năng này, bạn cần cài đặt PMB đi kèm (Picture Motion Browser).