ID bài viết : S500056353 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để tắt máy quay trong khi nó được kết nối tới máy tính dùng Windows qua USB?

  Tắt máy quay trong khi nó được kết nối tới máy tính dùng Windows qua USB.


  Khi người dùng ngắt kết nối cáp USB hoặc tắt máy quay trong khi nó đang được kết nối với máy tính hãy thao tác như sau:

  1. Click chuột trái vào biểu tượng Unplug or Eject Hardware hoặc Safely Remove Hardware trên thanh công cụ (thông thường là ở góc phải bên dưới) của máy tính.

  2. Khi xuất hiện thông báo sau, hãy click chuột trái vào nó.
   - Trong Windows XP:    Safely Remove USB Mass Storage Device
   - Trong Windows 2000:   Stop USB Mass Storage Device

  3. Khi xuất hiện thông báo The 'USB Mass Storage Device' can now be safely removed from the system hãy ngắt kết nối cáp USB.