ID bài viết : S500060487 / Sửa lần cuối : 01/03/2011

Pin có được sạc khi kết nối cáp USB có sẵn với máy tính không?

Sạc pin khi kết nối cáp USB có sẵn với máy tính.

    Pin không được sạc khi máy quay đang bật vì đã kích hoạt chế độ kết nối USB. Pin chỉ được sạc khi máy quay đã tắt.