ID bài viết : S500059138 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao Clock Set xuất hiện màn hình khi máy quay bật lên?

CLOCK SET xuất hiện màn hình khi máy quay bật lên.

    Nếu bạn không sử dụng các máy quay trong một thời gian dài, pin sạc bị xả và thiết lập thời gian có thể bị xóa. Trong trường hợp này, khi bật máy quay này, CLOCK SET màn hình sẽ xuất hiện. Xin vui lòng đặt ngày và thời gian lại.

    Để sạc pin sạc, kết nối máy quay vào ổ cắm trên tường với một AC adaptor, hoặc bộ sạc pin kèm theo, và sau đó để sạc hơn 24 giờ.