ID bài viết : S500058754 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao cài đặt ngày giờ hiển thị khi bật máy ảnh?

Khi bật máy ảnh, cài đặt ngày giờ hiển thị.

  Nếu bạn không sử dụng máy trong một thời gian dài, pin sạc bên trong máy sẽ hết, nguyên nhân ngày giờ phải điều chỉnh lại. (Pin dự phòng cạn kiệt trong vòng khoảng 8 tháng khi pin không được lắp vào.)

  Thông tin dưới đây hướng dẫn cài đặt ngày và giờ.
  1. Sạc pin dự phòng bằng cách gắn bộ chuyển đổi AC/ sạc AC-VQ900AM hoặc bộ chuyển đổi AC AC-PW10AM tới nguồn trên tường hoặc lắp đặt bộ sạc pin. Để máy ảnh với nguồn tắt trong vòng 24 giờ hoặc lâu hơn để sạc đầy hoàn toàn pin dự phòng.

  2. Cài đặt nguồn sang ON để bật máy ảnh. Trong lúc mở nguồn, màn hình cài đặt ngày/giờ xuất hiện.
   * Để tắt máy ảnh, cài đặt sang OFF.
   /support/attachments/343846/343846_1.PNG

  3. Xác nhận bằng cáh chọn OK trên màn hình  LCD, sau đó nhấn chính giữa của nút điều khiển.
   /support/attachments/343846/343846_1.PNG 

  4. Chọn mỗi mục bằng /support/attachments/343846/343846_1.PNG và cài đặt giá trị số bằng /support/attachments/343846/343846_1.PNG.
   /support/attachments/343846/343846_1.PNG

  5. Lặp lại bước 3 để cài đặt các mục khác, sau đó nhần chính giữa nút điều khiển.
   - Khi thay đồi chuỗi YYYY/MM/DD, đầu tiên chọn YYYY/MM/DD bằng /support/attachments/343846/343846_1.PNG, sau đó thay đổi bằng /support/attachments/343846/343846_1.PNG.

  6. Xác nhận bằng cách chọn OK , sau đó nhấn chính giữa nút điều khiển.


  Lưu ý: Đề hủy bỏ cài đặt ngày/giờ, nhấn nút MENU.