ID bài viết : S500058732 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Về Highlight Playback là gì?

    Về Highlight Playback.
    Chức năng này sẽ lựa chọn những cảnh ngắn từ phim đã ghi trong phim chất lượng HD một cách ngẫu nhiên và tích hợp chúng với nhạc và các hiệu ứng thị giác. Cảnh Highlight Playback khác nhau cho mỗi lần chọn phát trong Highlight Playback. Bạn có thể lưu lại cảnh Highlight Playback mong muốn.