ID bài viết : S500055848 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng Cinematone Gamma là gì?

    Chức năng Cinematone Gamma.
    Cinematone Gamma là chức năng dùng để ghi hình ảnh với đường cong gamma tương tự như các máy quay phim. Cho ra hình ảnh đặc trưng với việc làm giảm sự cắt bớt các vùng ảnh sáng chói.