ID bài viết : S500058631 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa các chế độ Shooting và Continuous trong SteadyShot đối với chức năng chống nhòe là gì?

  Sự khác nhau giữa các chế độ ShootingContinuous trong SteadyShot đối với chức năng chống nhòe
  Trong chế độ Shooting (mặc định), chức năng chống nhòe được kích hoạt chỉ khi ấn nút bấm màn trập nửa chừng.

  Trong chế độ Continuous, chức năng chống nhòe luôn luôn được kích hoạt. Bạn có thể ổn định các hình ảnh ngay cả khi phóng to một đối tượng ở xa. Tiêu thụ năng lượng pin trong chế độ Shooting nhanh hơn.

  Chú ý:
  • Chế độ Shooting không sẵn sàng khi quay phim.
  • Khi quay phim trong chế độ Intelligent Auto Adjustment, Easy Mode và chế độ Gourmet (Chọn cảnh), Shooting được chọn một cách tự động.
  • SteadyShot được cố định ở chế độ Continuous trong chức năng Sweep Panorama hoặc Smile shutter.