ID bài viết : S500055830 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ưu điểm và khuyết điểm của zoom động cơ so với zoom cơ học?

    Ưu điểm và khuyết điểm của zoom động cơ so với  zoom cơ học.


    Ưu điểm của zoom motor là việc nó cho sụ mượt mà khi phóng đại và lấy nét tự động chính xác. Tuy nhiên, khuyết điểm là khi zoom được thực hiện quá nhanh, nó có thể không đáp ứng được tốc độ  vì  nó được điều khiển bởi động cơ điện.