ID bài viết : S500057447 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Điều gì sẽ xảy ra khi màn hình của Tivi BRAVIA trở nên quá nóng?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Màn hình của Tivi BRAVIA trở nên quá nóng


Nếu có sự tăng nhiệt độ bất thường, TV LCD BRAVIA sẽ tự động tắt.