ID bài viết : S500057447 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Điều gì sẽ xảy ra khi màn hình của Tivi BRAVIA trở nên quá nóng?

    Màn hình của Tivi BRAVIA trở nên quá nóng


    Nếu có sự tăng nhiệt độ bất thường, TV LCD BRAVIA sẽ tự động tắt.