ID bài viết : S500057399 / Sửa lần cuối : 03/05/2013

Khoàng cách nhìn tốt nhất từ Tivi LCD ?

Khoảng cách xem tốt nhất từ LCD TV

    Để xem TV một cách thoải mái, vị trí xem được khuyên là từ 4 đến 7 lần chiều dọc của màn hình từ LCD TV.

    Ví dụ:

    1. 20 inch -  Khoảng cách xem lớn hơn 168cm / 1.68m    2. 15 inch -  Khoảng cách xem lớn hơn 132cm / 1.32m