ID bài viết : S500057399 / Sửa lần cuối : 03/05/2013

Khoàng cách nhìn tốt nhất từ Tivi LCD ?

Khoảng cách xem tốt nhất từ LCD TV

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để xem TV một cách thoải mái, vị trí xem được khuyên là từ 4 đến 7 lần chiều dọc của màn hình từ LCD TV.

Ví dụ:

  1. 20 inch -  Khoảng cách xem lớn hơn 168cm / 1.68m  2. 15 inch -  Khoảng cách xem lớn hơn 132cm / 1.32m