ID bài viết : 00140107 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Làm thế nào dò đài và dò lại đài trên TV LCD Sony

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào dò đài và dò lại đài trên TV LCD Sony (Hướng dẫn dò đài Analogue/Cáp/Mặt đất)?

Quá trình dưới đây áp dụng cho tất cả TV LCD Sony (không bao gồm TV Android Sony). Tuy nhiên, tùy thuộc vào model TV của bạn, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa cách bố trí của điều khiển từ xa và giao diện menu.
Nếu bạn cần hướng dẫn thêm tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Hướng dẫn trợ giúp được cài sẵn trên TV.

Remote directions Remote directions
Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa của bạn để điều hướng quanh menu TV. Chọn các tùy chọn bằng cách nhấn nút "cộng". Đây là nút tròn nằm ở giữa khu vực Menu hình tròn trên bộ điều khiển từ xa của bạn.

Dò kênh Analogue

 1. Nhấn nút [MENU] hoặc nút [HOME] trên điều khiển từ xa.

 2. Chọn một trong các tùy chọn dưới đây phù hợp nhất với cấu trúc menu tìm thấy trên TV của bạn:

  Tùy chọn A
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển của bạn và chọn SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.

  Tùy chọn B
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển của bạn và chọn SettingsSystem Settings or Set-upChannel set-upAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.

 3. Khi được hỏi "Do you want to start Auto Tuning?", hãy chọn Yes.

Bây giờ TV sẽ bắt đầu dò đài. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn thành.

Dò kênh Kỹ thuật số

 1. Nhấn nút [MENU] hoặc nút [HOME] trên điều khiển từ xa.

 2. Chọn một trong các tùy chọn dưới đây phù hợp nhất với cấu trúc menu tìm thấy trên TV của bạn:

  Tùy chọn A
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển của bạn và chọn  SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning.

  Tùy chọn B
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển của bạn và chọn SettingsSystem Settings hoặc Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning.

 3. Khi được hỏi Do you want to start Auto Tuning?, chọn Yes hoặc OK.

 4. Chọn lựa giữa Antenna hoặc Cable.
  Khi chọn Antenna, tự động dò đài dành cho Antenna bắt đầu từ thời điểm này.

 5. Nếu Cable đã được chọn trong bước trước, menu dành cho dò đài bằng Cáp sẽ xuất hiện.
  Bạn có thể chọn để thiết lập thủ công Scan Type, Frequency hoặc Network ID theo các thông số mạng cụ thể, nhận được từ nhà cung cấp truyền hình của bạn.

  Nếu bạn chưa nhận được bất kỳ thông số nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt mặc định:

  Scan type: Quick scan
  Frequency: Auto
  Network ID: Auto
  Operator: Chọn tên của nhà cung cấp phát sóng của bạn từ danh sách

  Nếu quét không tìm thấy kênh bất kỳ hoặc tất cả các kênh, bạn có thể thử thay đổi cài đặt Scan Type sang Full scan.
  QUAN TRỌNG: Có thể mất một giờ hoặc lâu hơn khi chọn Full để dò đài trên TV của bạn.

  LƯU Ý: Nếu bạn có vấn đề với quá trình dò đài bằng Cáp, hãy kiểm tra với nhà cung cấp của bạn vì họ có thể sử dụng các cài đặt khác.

 6. Tiến hành bằng cách chọn Start.

TV sẽ bắt đầu dò đài ngay. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn thành.