ID bài viết : S500056427 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng NR slow shutter là gì?

Về chức năng NR slow shutter.

  Chức năng NR slow shutter giảm nhiễu từ những ảnh đã chụp, cung cấp hình ảnh rõ ràng. Khi tốc độ màn trập ở 1/3 giây hoặc chậm hơn, máy ảnh tự động kích hoạt chức năng NR slow shutter và "NR" được hiển thị kế tiếp chỉ báo tốc độ màn trập.

  Trong chức năng này, chỉ nhiễu (B) được ghi lại tách biệt từ tốc độ màn trập chậm thông thường ảnh (A) bằng cách đóng màn trập lâu như tốc độ màn trập của A. Bằng việc suy diễn B từ A, hình ảnh rõ ràng với nhiễu ít hơn (C) được tạo ra ngay cả khi chụp độ phơi sáng lâu.

   

   

  Ảnh chụp tốc độ màn trập chậm thông thường Nhiễu Ảnh rõ ràng

   

  * Chụp NR slow shutter mất thời gian gấp đôi so với chế độ màn trập chậm thông thường bởi vì quá trình được đề cập ở trên là cần thiết.