ID bài viết : S500056939 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Phương pháp đo sáng kiểu tổ ong là gì?

Về phương pháp đo sáng kiểu tổ ong.

    Phương pháp đo sáng kiểu tổ ong là một phương pháp cảm biến mà gồm có 39 cảm biến thu ánh sáng hình lục giác xếp thành hình tổ ong. (39 cảm biến cộng với cảm biến tổng nên có tổng cộng là 40 cảm biến.)
    So với cảm biến hình chữ nhật, hình lục giác sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Vùng ánh nhận ánh sáng hiệu quả tăng thêm và nhiễu được giảm trong mỗi vùng cảm biến.