ID bài viết : S500056934 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Vùng AF là gì?

Về vùng AF.

  Khung lấy nét là một chức năng thiết lập vùng của chức năng lấy nét tự động. Có 3 loại khung lấy nét:

  WIDE (Mặc định)
  Trong khung lấy nét rộng, máy ảnh tự động chọn một trong chín vị trí khung lấy nét. Khung bao gồm một vùng rộng trong vòng phạm vi bố cục, vì vậy phông nền ít có khả năng mờ mờ không rõ nét và các bức ảnh có thể được lấy nét đúng.

  Local
  Chọn một trong chín vị trí khung để dùng như khung lấy nét. Chức năng này hữu dụng khi chủ thể mà các nhiếp ảnh gia muốn giữ rõ nét không phải là nằm ở trung tâm của bố cục.

  Centered
  Lấy nét trung tâm của khung lấy nét. Không giống như Local, trung tâm của khung lấy nét là một điểm cố định và thiết lập không thể thay đổi ngẫu nhiên*.

  * Vì dụ, nếu các nút bấm tình cờ bị nhấn trong khi mang máy ảnh. Sử dụng các thủ tục sau để chọn khung lấy nét.

  1. Để thẳng hàng nút xoay chức năng với FOCUS.
  2. Nhấn nút Fn ở chính giữa của nút xoay chức năng.
  3. Menu chọn khung lấy nét xuất hiện trên màn hình LCD.
  4. Nhấn nút điều khiển bên trái hoặc phải để chọn khung lấy nét mong muốn.
  5. Nhấn chính giữa nút điều khiển để chọn khung.