ID bài viết : S500056879 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Đèn báo hiệu HVL-RLAM có giống như đèn báo rung HVL-RLA cho Cyber-Shot ?

Sự khác biệt giữa đèn vòng HVL-RLAM và đèn vòng HVL-RLA cho Cyber-Shot.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết bị chính và thiết bị chụp sáng tương tự như nhau, nhưng bao gồm các thiết bị ngoại vi khác nhau.
-  Đai chuyển đổi sử dụng để gắn bộ phát sáng khác các ống kinh.
-  HVL-RLAM bao gồm một bộ chuyển đổi flash shoe gắn với máy quay.
*  Các thiết bị ngoại vị không được bán riêng lẻ. Chúng bao gồm sản phẩm khi mua.

Đối với A100, Sử dụng đai đèn HVL-RLAM, trong khi sử dụng đai đèn HVL-RLA cho máy quay yber-shot