ID bài viết : S500056879 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Đèn báo hiệu HVL-RLAM có giống như đèn báo rung HVL-RLA cho Cyber-Shot ?

Sự khác biệt giữa đèn vòng HVL-RLAM và đèn vòng HVL-RLA cho Cyber-Shot.

    Thiết bị chính và thiết bị chụp sáng tương tự như nhau, nhưng bao gồm các thiết bị ngoại vi khác nhau.
    -  Đai chuyển đổi sử dụng để gắn bộ phát sáng khác các ống kinh.
    -  HVL-RLAM bao gồm một bộ chuyển đổi flash shoe gắn với máy quay.
    *  Các thiết bị ngoại vị không được bán riêng lẻ. Chúng bao gồm sản phẩm khi mua.

    Đối với A100, Sử dụng đai đèn HVL-RLAM, trong khi sử dụng đai đèn HVL-RLA cho máy quay yber-shot