ID bài viết : S500056587 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể sử dụng cáp USB loại thông dụng để kết nối máy ảnh Cyber-shot vào máy tính thay cho cáp USB kèm theo máy không?

Sử dụng cáp USB loại thông dụng thay cho cáp kèm theo máy để kết nối Cyber-shot vào máy tính

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể, cáp USB thông thường không sử dụng được. Chỉ có thể dùng loại cáp USB được cung cấp.