ID bài viết : S500056871 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Đâu là sự khác biệt giữa Exif 2.1 và Exif 2.2?

    Sự khác biệt giữa Exif 2.1Exif 2.2.

    Trong Exif 2.1, các điều kiện cơ bản khi chụp ảnh được lưu cùng với dữ liệu về ảnh.

    Trong Exif 2.2 (Exif Print), thêm vào dữ liệu như của Exif2.1, ghi lại các thông tin nhờ đó một máy in tương thích Exif 2.2có thể tự động điều chỉnh các thiết lập để in.