ID bài viết : 00223921 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

Nhãn hiệu và logo của Google LLC và công ty liên quan

    • Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android, Android TV cùng với các nhãn mác và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.
    • Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.