ID bài viết : 00180458 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích của phụ kiện máy ảnh và máy quay phim với Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 

Hệ điều hành:
  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các dòng máy.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
GPS Unit
Model Name Compatibility Status
GPS-CS1 O
GPS-CS1KA O
GPS-CS1KASP O
GPS-CS3KA O


HDD Photo Storage
Model Name Compatibility Status
HDPS-L1 -
HDPS-M1 -
HDPS-M10 -

Lưu ý:
Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.