ID bài viết : S500056866 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao đường viền khi cắt ảnh hiển thị với màu đen?

    Khi một ảnh đã sửa hoặc lưu được hiển thị trong danh sách ảnh, đường viên trên và dưới của ảnh bị cắt có màu đen.
    Tỉ lệ chuẩn của một ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số là 4:3. . Tập tin lưu sẽ có độ lớn chiều ngang lớn hơn (phần trên và dưới của ảnh sẽ bị cắt ) khi được chỉnh sửa và lưu theo lích cỡ Post Card hoặc cỡ giấy 3.5 x 5 inch .

    Trong danh sách ảnh, phần viền trên và dưới của ảnh được hiển thị màu đen.