ID bài viết : S500056683 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

PTP là gì?

Chức năng của PTP.

    Nó là một chức năng mà bạn có thể sử dụng trong Windows XP/Vista và Mac OS X.  Nó được gọi là "WIA" trong Windows và "ICA" trong Macintosh.
    Khác hơn mặc định chế độ Auto, bạn có thể chọn chế độ PTP trong camera của bạn với máy tính.  Chế độ PTP được đề xuất cho những người sử dụng mà chỉ muốn copy hình ảnh từ camera vào máy tính.
    Để sử dụng chế độ PTP,  cài [USB Connect] thành [PTP] trong [Setup 3] trong màn hình Setup.  Sau đó, chỉ kết nối camera chứa dữ liệu hình ảnh vào máy tính của bạn, và sau đó một quá trình copy những hình ảnhbắt đầu một cách tự động.  Bạn không cần thiết phải cài đặt những driver từ CD-ROM cung cấp kèm theo.