ID bài viết : 00052812 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Có bộ sạc pin nào khác ngoài bộ chuyển đổi AC được cung cấp cho sạc USB không?

  Bạn có thể sử dụng các loại bộ sạc pin USB sau:

  • Pin sạc tích hợp USB AC AC-UP100
  • USB AC adapter AC-UD10, AC-UD11, AC-UD20
  • Sạc USB bộ chuyển đổi nguồn AC AC-U501AD
  • Nguồn cung cấp USB di động CP-A2L, CP-AL, CP-AH2R
  • Bộ chuyển đổi USB sạc pin trên xe hơi  DCC-U50A