ID bài viết : S500060700 / Sửa lần cuối : 31/03/2011

Cách khắc phục như thế nào nếu đèn flash không hoạt động?

Đèn flash không hoạt động.

    Hãy kiểm tra thiết lập của đèn flash bằng màn hình LCD. Khi Flash được chỉnh thành Off, đèn flash không nháy ngay cả trong môi trường tối. Thiết lập Flash sang On và kiểm tra xem đèn flash có nháy không.

    * Đèn flash được ấn định thành Off phụ thuộc vào chế độ chụp như các thiết lập sau.

    • High Sensitivity, Twilight, Fireworks và Anti Motion Blur trong Scene Selection
    • Chế độ Burst và Bracket

    Nếu lỗi vẫn còn, máy ảnh có thể cần sửa chữa.