ID bài viết : S500056070 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao đôi khi hình ảnh bị méo hoặc hiển thị ở nhiều màu sắc khác nhau trong khi quay?

Hình ảnh bị méo hoặc hiển thị ở nhiều màu sắc khác nhau trong khi quay.

    Hiện tượng này có thể xuất hiện nếu bạn quay dưới những đèn neon, đèn natri, đèn thủy ngân.

    Có thể khắc phục hiện tượng này bằng cách thay đổi tốc độ chụp hình.