ID bài viết : 00254581 / Sửa lần cuối : 03/12/2020

Độ nhạy ISO cơ bản cung cấp những loại hiệu ứng nào?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để tận dụng tối đa hiệu suất cảm biến độ nhạy cao, bạn có thể thay đổi cài đặt độ nhạy cơ bản của máy quay để mở rộng giới hạn trên của ISO lên 409600(*1) để quay ở những vị trí tối (Giới hạn trên của ISO cho FS5II là 32000(*2).)

  Ngoài ra, độ nhạy cơ bản trong quá trình quay S-Log3 được cố định thành ISO2000 cho FS5II, nhưng máy quay này có thể chọn từ hai cài đặt độ nhạy cơ bản tiêu chuẩn ISO800 hoặc độ nhạy cao ISO12800 cho môi trường tối, giúp mở rộng phạm vi quay.

  Hơn nữa, vĩ độ rộng trên 15 điểm dừng cho phép quay video trong môi trường có nhiều mức ánh sáng đồng thời ngăn chặn các điểm sáng bị lóa và bị che khuất bóng. Cảm biến kích thước đầy đủ có độ nhạy cao cùng với tính di động cao của máy quay cho phép sản xuất video chất lượng cao trong mọi môi trường quay.

  *1 Khi Shooting Mode (Chế độ quay) được đặt là Custom (Tùy chỉnh)
  *2 Khi Picture Profile (Cấu hình ảnh) được đặt là Standard (Tiêu chuẩn)